Coaching / Samtal

Coaching / Samtal

Introduktionspris (under en begränsad tid)

222 kr per session a’ 45 minuter

Paketpris om 4 sessioner a´45 minuter – 600 kr

När du har köpt en session, kontakta mig via mail på info@emmypinzke.se, för att boka en tid.

Coachingen sker digitalt via Teams.

222,00 kr600,00 kr

Coaching handlar om att hitta nya vägar och komma till nya insikter. Att genom reflektion och handling, möjliggöra för kontinuerligt lärande och förändring. För att skapa ett rikare, mer tillfredsställande liv. 

Coachingprocessen bygger på att du är aktiv och engagerad. Coaching ger aldrig mer än du själv ger in i processen.  

Grunden för all coaching är att jag, som coach, lyssnar och ställer frågor. Jag utmanar dig till handling och lärande.  

Samtalet är helt ditt och det innebär att jag väldigt sällan kommer att ge råd, om du inte tydligt ber om det eller om jag ser att du verkligen skulle ha nytta av det.  

Jag är övertygad om att du själv har de svar du behöver och besitter förmågan att själv hitta dem.  

Min grundsyn är att du är resursstark, kreativ och hel och att vi tillsammans hitta nya förhållningssätt, idéer och lösningar, på dina utmaningar eller din önskan om utveckling. 

I det coachande samtalet så kommer jag att ställa många frågor. Du måste inte svara på allt. Det är du som äger samtalet och dess innehåll. Du är fullständigt fri att säga ”pass” när du vill hoppa över en fråga och att påtala när du önskar att samtalet ska ta en annan riktning. På en del frågor kommer svaren att komma snabbt och instinktivt, på andra kommer du känna att du behöver tid att tänka. Ta den tiden, vi har inte bråttom. Jag är helt ok med att det är tyst en stund. Vill du tänka högt tillsammans med mig så är det också välkommet. 

Allt som sägs i vårt samtal, stannar i vårt samtal och är inte något som jag kommer att lyfta med dig, eller någon annan, i något annat sammanhang. Du är självklart fri att dela vilka delar du vill, med vem du vill. Men jag kommer att hålla det som sägs strikt konfidentiellt.

Coaching omfattar utöver ovanstående, även andra verktyg och arbetssätt. Utifrån din resa och dina behov.

Vid bokning av ett coachingpaket om 4 sessioner så bokar vi, vid det första coachingtillfället, tillsammans in resterande sessioner med en frekvens som passar dig och din process. Ett upplägg kan vara att genomföra de två första sessionerna med en veckas mellanrum och de nästkommande med 2 eller 3 veckors intervall.

Jag rekommenderar att du avsätter extra tid efter din session – för att skapa utrymme för dig själv att landa och vara med det som kommit upp och ha space möta dig och dina behov där du befinner dig.

När du har köpt en session, kontakta mig via mail på info@emmypinzke.se, för att boka en tid.

Coachingen sker digitalt via Teams.

VARMT VÄLKOMMEN TILL COACHING HOS MIG!

Väl mött //Emmy