Emmy Pinzke

Kunduppgifter

Integritetspolicy

Jag värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa om vilka personuppgifter jag hanterar om dig, varför jag gör det och vilka rättigheter du har. 

Vilka uppgifter samlas in?

Vid bokning av behandling lagras följande uppgifter:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Postadress

Dessa uppgifter samlas in för att bokningen ska kunna genomföras samt för att jag ska kunna kontakta dig som kund.

I samband med påbörjad behandling sparas även en sammanställning av din historia (anamnes) samt under behandlingens gång, en journal över genomfört arbete. Detta för att kunna följa din utveckling samt omvärdera och anpassa behandlingen under tidens gång.

I det fall som du godkänt att ta emot utskick och erbjudande från mig lagras dina kontaktuppgifter även i syfte att ge dig relevant information och erbjudanden från mig. Du kan närsomhelst meddela mig att du inte längre vill ta emot dessa utskick.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifter sparas i högst ett (1) år efter avslutad kundrelation.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Endast jag, som din terapeut, har tillgång till dina uppgifter. Jag kommer aldrig vidarebefordra eller sälja uppgifterna vidare till tredje part.

Dina rättigheter

Som kund har du alltid rätt till ett registerutdrag samt att begära borttagning ur mina register. Meddela mig också om du behöver ändra eller rätta några personuppgifter som finns sparat om dig, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. 

Ändring av integritetspolicy

Jag förbehåller mig rätten att ändra i denna integritetspolicy. Vid förändringar som påverkar avtalet om lagring av personuppgifter kommer jag att meddela dig detta.

Frågor kring integritetspolicyn

Du är varmt välkommen att kontakta mig vid eventuella frågor.